Supervisie

Supervisie is bij uitstek een begeleidingsmethodiek voor mensen die met mensen werken.
Om goed te zijn in je werk is het van belang dat je weet wat je doet en waarom. Dit houdt in dat je zicht hebt op welke situaties jou problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je hiermee omgaat en welke alternatieven er zijn. Door hier met regelmaat over na te denken, ontwikkel je drie vaardigheden ten behoeve van je professionaliteit:

• Verruimen van het vermogen om vraagstukken vanuit andere invalshoeken te bekijken.
• Leren analyseren waar sterke en nog verder te ontwikkelen aspecten in je houding, gedrag en vaardigheden liggen.
• Vergroten van het vermogen tot zelfstandig leren.

In supervisie staat regelmatig reflecteren voorop. Je komt tijdens supervisie met jezelf in
gesprek en brengt onder woorden wat je beweegt en wat dit betekent. Hierdoor ontdek je wat voor jezelf belangrijk is en wat je nodig hebt in het omgaan met andere mensen, vooral in omstandigheden die je als lastig ervaart.

Wat kan je van mij als supervisor verwachten

Ik ben gedurende het supervisietraject je sparringpartner en zal jou ondersteunen bij het halen van je leerdoel. Daarbij zet ik mijn vakbekwaamheid, kennis en ervaring in als coach. Vertrouwelijkheid van wat we bespreken is gegarandeerd. Ik ben geregistreerd bij en werk volgens de gedragscode van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC).

Wat verwacht ik van jou als supervisant(e)

Het welslagen van het supervisie-traject hangt in hoge mate af van je eigen inbreng. Je stelt je actief en open op. In de aanloop naar een sessie breng je casuïstiek, ervaringen en vragen in. We richten ons tijdens supervisie op de bespreking hiervan. Je houdt aan de hand van een logboek bij wat er tijdens onze gesprekken aan de orde is geweest, wat je geleerd hebt en waar je aan wil werken. Dit format dient als naslagwerk waaruit je ook in de toekomst kan putten.

Intake en evaluatie

We zullen voorafgaand aan het traject een kennismakingsgesprek hebben. Hierin kun je je visie op het leerdoel geven. Daarnaast spreken we af op welke wijze jij tijdens het traject ondersteuning krijgt vanuit de organisatie. Een tussenevaluatie vindt vaak na drie sessie plaats. De resultaten zullen worden gebruikt om zo nodig de vorm en inhoud van het traject bij te sturen. De eindevaluatie vindt plaats na afloop.