Coaching

Jouw vraag of wens

Soms loop je rond met iets wat je beter zou willen kunnen. Of er is iets wat niet lekker gaat of voelt. Gedachten zitten je dwars, misschien zorgt het voor een knoop in je maag of zit je zonder energie.
Je hebt de wens om hier mee aan de slag te gaan en je zoekt ondersteuning.
Daar kan een coach je bij helpen. Gedurende een coachtraject ben jij degene die bepaalt waar je aan werkt en bepaal je door je inzet en door je lerende houding dat je bij je doel komt.
Je coach ondersteunt je daarbij, door vragen te stellen, terugkoppeling te geven, opdrachten te geven en door praktijksituaties te oefenen. Je neemt daarbij kleine stapjes richting je doel, die je voldoende uitdaging geven in de juiste richting, maar die tegelijkertijd binnen je bereik zijn.
Niet stressen, maar stretchen dus, met je coach als begeleider.

De kennismaking

We maken kennis, telefonisch of in persoon. Het is het moment waarop je uitlegt op welk onderwerp je gecoacht wilt worden. Waar zit je mee, wat wil je graag verbeteren, welke wens heb je? Je vertelt wat over jezelf en de achtergrond van je vraag. Je hebt ook vragen voor mij: bijvoorbeeld, wat is mijn werkervaring, mijn doelgroep, de onderwerpen waarin ik mij heb gespecialiseerd en die mij aan het hart gaan, de manier van coachen. Stel ze gerust, het is van belang dat het duidelijk voor je is. 

Belangrijk is dat je gedurende dit gesprek een goed beeld hebt wat ik als coach voor je kan betekenen en, misschien wel het allerbelangrijkst, dat het vertrouwd voelt en er een klik is.

Het kennismakingsgesprek is kosteloos en verplicht je tot niets. Je neemt een paar dagen of weken de tijd om het op je in te laten werken en besluit daarna of je met je leervraag aan de slag wilt. In dat geval neem je contact op voor de intake.

De intake

Tijdens het intakegesprek gaan we je leervraag verder verkennen. We brengen de huidige situatie in kaart en doen dat op zes niveaus: 

je gedrag, wat je doet, zegt; of juist niet;
de omgeving waar je in werkt en waarin je je beweegt,
je gedachten, wat er in je hoofd omgaat,
je gevoelens of emoties,
fysieke signalen
en als laatste zingeving, waar je het allemaal voor doet. 

Daarna doen we hetzelfde voor de gewenste situatie: je visualiseert een toekomst waarin je jouw leervraag hebt opgelost. Dit doen we weer op de zes niveaus.
Op deze manier hebben we duidelijk in beeld wat er overbrugt moet worden om bij de gewenste situatie te komen. Dit formuleren we als je leerdoelen.

Voor de intake nemen we ruim de tijd, meestal zo’n anderhalf uur. Het helder krijgen van je leerdoelen is een belangrijke stap in het traject en brengt je vaak al in beweging. Als coach kan ik hier mijn vakmanschap laten zien door je naar de kern van je vraagstuk te brengen.

Jij beslist

Na de intake maak ik een voorstel voor een coachtraject. Je vindt daar de leervraag in terug met de specifieke leerdoelen. Verder staan er enkele praktische zaken in waaronder het aantal en de frequentie van de sessies, de locatie en de prijs van het traject. Als je akkoord gaat met het voorstel stuur je de offerte getekend weer terug en starten we in onderling overleg het coachtraject.

Het traject

Een traject duurt meestal ongeveer drie maanden en heeft vier tot acht sessies. Elke sessie duurt een uur en daarin concentreer je je op één leerdoel. Soms heb je voorafgaand huiswerk opgekregen. Het maken hiervan kost je twee à drie uur in een periode van twee weken. We bespreken de uitkomsten van het huiswerk die dienen als input voor de rest van de sessie. Daarin gebruiken we werkvormen die onder andere komen uit het oplossingsgericht coachen, verbindend communiceren, Gestalt (hier-en-nu), voice dialogue en NLP. Aan het eind van de sessie formuleer je voor jezelf een actieplan op basis van wat je geleerd hebt. Hiermee ga je aan de slag in de daaropvolgende weken.

De evaluatie

Tijdens en na het traject evalueren we het verloop en de resultaten van het coaching. Ik maak hierbij gebruik van de NOBCO Coachingmonitor. Dit is een digitale omgeving voor het vastleggen van de doelstellingen en het volgen van de voortgang.  Het geeft jou als coachee en mij als coach inzicht in de effectiviteit van het coachtraject.